پاسخگوی آنلاین شما در واتساپ:​​​​​​​ 09385901000

ایمیل: acaravan.ir@gmail.com

۰

​به وبسایت آکادمی تخصصی روانشناسی (آکاروان) خوش آمدید ​​​​​​​
از کنکور روانشناسی تا درمانگر شدن در کنارتان هستیم :)

بلاگ

نوشته بلاگ

نتایج نهایی پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی 1401

سلام حضور شما دوستان و همراهان عزیز

 

این صفحه بصورت لحظه به لحظه بروزرسانی می شود... 

 

ضمن تبریک به کلیه عزیزانی که در مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه های سراسر کشور سال 1401 پذیرفته شده اند.

برای هدایت و راهنمایی داوطلبین سالهای آینده ، در این صفحه به بررسی محل قبولی رتبه های مختلف داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی سال 1401 در گرایش های مختلف روانشناسی می پردازیم.

 

 

کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی

 

 

قبولی ها در گرایش روانشناسی بالینی کنکور کارشناسی ارشد 1401:

 

رتبه 2 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در گرایش بالینی دانشگاه شهید بهشتی تهران / روزانه

رتبه 3 سهمیه 25 درصد (270 کشور) در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در گرایش بالینی خانواده دانشگاه شهید بهشتی تهران / روزانه

رتبه 9 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در گرایش روانشناسی بالینی خانواده دانشگاه شهید بهشتی تهران / روزانه

رتبه 12 سهمیه 5 درصد (140 کشور)  در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در گرایش علوم شناختی دانشگاه شهید بهشتی تهران/ روزانه

رتبه 12 سهمیه 5 درصد (140 کشور)  در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

رتبه 15 سهمیه 5 درصد (170 کشور) در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه الزهرا تهران / روزانه

رتبه 16 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه شهید بهشتی تهران / روزانه

رتبه 17 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه شهید بهشتی تهران / نوبت دوم (شبانه) 

رتبه 18 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه تبریز / روزانه

رتبه 27 سهمیه 5 درصد (320 کشور) در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه تهران / پردیس خودگردان 

رتبه 41 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه شهید بهشتی تهران / پردیس خودگردان 

رتبه 41 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

رتبه 44 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه شیراز / روزانه

رتبه 51 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در گرایش روانشناسی شناختی دانشگاه شهید بهشتی تهران/ نوبت دوم (شبانه)

رتبه 51 سهمیه 5 درصد (408 کشور) در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در علوم شناختی فردوسی مشهد / روزانه

رتبه 56 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه خوارزمی تهران/ نوبت دوم (شبانه)

رتبه 56 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی تهران 

رتبه 61 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه فردوسی مشهد / روزانه

رتبه 68 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه الزهرا تهران/ روزانه

رتبه 70 (دارای امتیاز شاگرد اولی) در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه شهید بهشتی تهران / نوبت دوم (شبانه) 

رتبه 73 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه شیراز / پردیس خودگردان

رتبه 76 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در گرایش بالینی خانواده دانشگاه شهید بهشتی تهران / پردیس خودگردان

رتبه 78 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در گرایش بالینی خانواده دانشگاه خوارزمی تهران / نوبت دوم (شبانه) 

رتبه 83 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در گرایش بالینی خانواده دانشگاه شهید بهشتی تهران / پردیس خودگردان

رتبه 92 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه تهران / پردیس خودگردان

رتبه 93 سهمیه 5 درصد (716 کشور) در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه شیراز / پردیس خودگردان 

رتبه 93 سهمیه 5 درصد (716 کشور) در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه آزاد واحد خوراسگان اصفهان 

رتبه 113 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه تهران / پردیس خودگردان 

رتبه 120 سهمیه 5 درصد (800 کشور) در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در علوم شناختی دانشگاه شیراز / پردیس خودگردان 

رتبه 131 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه شیراز / روزانه

رتبه 140 سهمیه 5 درصد (1200 کشور) در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه تبریز / پردیس خودگردان 

رتبه 153 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در گرایش علوم شناختی دانشگاه فردوسی مشهد / روزانه

رتبه 155 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در گرایش بالینی کودک و نوجوان دانشگاه تبریز / روزانه

رتبه 160 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه سمنان / روزانه

رتبه 166 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه سمنان / روزانه

رتبه 172 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

رتبه 180 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در گرایش بالینی کودک و نوجوان دانشگاه اصفهان/ نوبت دوم (شبانه)

رتبه 184 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در گرایش علوم شناختی دانشگاه علامه طباطبایی تهران / نوبت دوم (شبانه)

رتبه 206 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

رتبه 214 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه شهید چمران اهواز / روزانه

رتبه 214 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

رتبه 220 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل / روزانه

رتبه 220 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

رتبه 360 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه تبریز / پردیس خودگردان 

رتبه 361 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه کردستان-سنندج / نوبت دوم (شبانه)

رتبه 449 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در گرایش روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه تبریز / پردیس خودگردان 

رتبه 449 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه آزاد واحد سنندج

رتبه 520 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه آزاد واحد لاهیجان

رتبه 540 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در گرایش روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه تبریز / پردیس خودگردان 

رتبه 540 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

رتبه 550 (دارای امتیاز شاگرد اولی) در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه الزهرا تهران / نوبت دوم (شبانه) 

رتبه 665 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه غیرانتفاعی خاتم تهران

رتبه 665 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه آزاد واحد ساری

رتبه 697 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه غیرانتفاعی خاتم تهران

رتبه 697 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه آزاد واحد یزد

رتبه 711 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی تهران 

رتبه 799 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی تبریز 

رتبه 800 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه آزاد واحد تربت جام

رتبه 894 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه آزاد واحد خوراسگان اصفهان 

رتبه 1265 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه غیرانتفاعی شهاب دانش قم 

رتبه 1265 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه آزاد واحد تهران غرب

رتبه 1400 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

رتبه 1400 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیر کلا بابل

رتبه 1860 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی قم

رتبه 2100 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه پیام نور تهران

رتبه 2300 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه غیرانتفاعی آپادانا شیراز 

رتبه 2360 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه آزاد واحد آیت الله آملی

رتبه 3000  در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه آزاد واحد مرودشت شیراز

رتبه 3700 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه آزاد واحد بیرجند

رتبه 4000 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه غیرانتفاعی تابران مشهد

رتبه 4000 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه آزاد واحد ارومیه

رتبه 4020 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه آزاد واحد آیت الله آملی

رتبه 4500 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه آزاد واحد سمنان

رتبه 4800 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه آزاد واحد مرند 

رتبه 6000 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه آزاد واحد اراک

رتبه 200000 در گرایش روانشناسی بالینی : قبولی در دانشگاه آزاد واحد انار

 

قبولی ها در گرایش روانشناسی تربیتی کنکور کارشناسی ارشد 1401: 

 

نتایج قبولی در کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی

 

رتبه 64 در گرایش روانشناسی تربیتی : قبولی در دانشگاه تبریز / روزانه

رتبه 116 در گرایش روانشناسی تربیتی : قبولی در دانشگاه الزهرا تهران / روزانه

رتبه 116 در گرایش روانشناسی تربیتی : قبولی در دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی تهران

رتبه 152 در گرایش روانشناسی تربیتی : قبولی در دانشگاه شهید رجایی / روزانه

رتبه 167 در گرایش روانشناسی تربیتی : قبولی در دانشگاه تبریز/ روزانه

رتبه 226 در گرایش روانشناسی تربیتی : قبولی در دانشگاه زنجان / روزانه

رتبه 400 در گرایش روانشناسی تربیتی : قبولی در دانشگاه شهید چمران اهواز / روزانه

رتبه 400 در گرایش روانشناسی تربیتی : قبولی در دانشگاه آزاد واحد اهواز 

رتبه 876 در گرایش روانشناسی تربیتی : قبولی در دانشگاه یاسوج / روزانه

رتبه 1065 در گرایش روانشناسی تربیتی : قبولی در دانشگاه شیراز/ پردیس خودگردان

 

قبولی ها در گرایش روانشناسی عمومی کنکور کارشناسی ارشد 1401:

 

رتبه 20 در گرایش روانشناسی عمومی : قبولی در دانشگاه تهران/ روزانه

رتبه 21 سهمیه 5 درصد (199 کشور) در گرایش روانشناسی عمومی : قبولی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران / پردیس خودگردان

رتبه 25 سهمیه 5 درصد (220 کشور) در گرایش روانشناسی عمومی : قبولی در دانشگاه فردوسی مشهد / روزانه

رتبه 31 در گرایش روانشناسی عمومی : قبولی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران/ روزانه

رتبه 46 در گرایش روانشناسی عمومی : قبولی در دانشگاه تربیت مدرس تهران/ روزانه

رتبه 49 در گرایش روانشناسی عمومی : قبولی در دانشگاه شهید بهشتی تهران / روزانه

رتبه 56 سهمیه 5 درصد (433 کشور) در گرایش روانشناسی عمومی : قبولی در دانشگاه زنجان / روزانه

رتبه 64 در گرایش روانشناسی عمومی : قبولی در دانشگاه تبریز / روزانه

رتبه 67 در گرایش روانشناسی عمومی : قبولی در گرایش روانشناسی شناختی دانشگاه شهید بهشتی تهران/ روزانه

رتبه 123 در گرایش روانشناسی عمومی : قبولی در دانشگاه فردوسی مشهد / روزانه

رتبه 184 در گرایش روانشناسی عمومی : قبولی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران / پردیس خودگردان

رتبه 206 در گرایش روانشناسی عمومی : قبولی در دانشگاه بوعلی سینا همدان / روزانه

رتبه 288 در گرایش روانشناسی عمومی : قبولی در دانشگاه بیت المللی امام خمینی قزوین / روزانه

رتبه 490 در گرایش روانشناسی عمومی : قبولی در دانشگاه گیلان - رشت / پردیس خودگردان

رتبه 677 در گرایش روانشناسی عمومی : قبولی در دانشگاه رازی کرمانشاه / روزانه

رتبه 677 در گرایش روانشناسی عمومی : قبولی در دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه

رتبه 745 در گرایش روانشناسی عمومی : قبولی در دانشگاه بجنورد / روزانه

رتبه 745 در گرایش روانشناسی عمومی : قبولی در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

رتبه 800 در گرایش روانشناسی عمومی : قبولی در دانشگاه بجنورد / روزانه

رتبه 800 سهمیه 5 درصد (---- کشور) در گرایش روانشناسی عمومی : قبولی در دانشگاه آزاد واحد رودهن

رتبه 800 سهمیه 5 درصد (---- کشور) در گرایش روانشناسی عمومی : قبولی در دانشگاه غیرانتفاعی البرز آبیک 

رتبه 876 در گرایش روانشناسی عمومی : قبولی در دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه

رتبه 899 در گرایش روانشناسی عمومی : قبولی در دانشگاه مراغه / روزانه

رتبه 969 در گرایش روانشناسی عمومی : قبولی در دانشگاه خلیج فارس بوشهر / روزانه

رتبه 969 در گرایش روانشناسی عمومی : قبولی در دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی تهران

رتبه 1500 در گرایش روانشناسی عمومی : قبولی در دانشگاه پیام نور تهران

رتبه 1500 در گرایش روانشناسی عمومی : قبولی در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

رتبه 1507 در گرایش روانشناسی عمومی : قبولی در دانشگاه پیام نور گرگان

رتبه 2100  در گرایش روانشناسی عمومی : قبولی در دانشگاه آزاد واحد کرج

رتبه 2300 در گرایش روانشناسی عمومی : قبولی در دانشگاه آزاد واحد شیراز

رتبه 6000 در گرایش روانشناسی عمومی : قبولی در دانشگاه آزاد واحد زنجان

 

 

قبولی ها در گرایش روانشناسی کودکان استثنائی کنکور کارشناسی ارشد 1401:

رتبه 82 در گرایش روانشناسی کودکان استثنایی : قبولی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران / روزانه

رتبه 92 در گرایش روانشناسی کودکان استثنایی : قبولی در دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی تهران / روزانه

رتبه 160 در گرایش روانشناسی کودکان استثنایی : قبولی در دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی تهران / روزانه

 

 

قبولی ها در گرایش روانسنجی - سنجش و اندازه گیری روانشناسی کنکور کارشناسی ارشد 1401:

رتبه 157 در گرایش روانسنجی : قبولی در دانشگاه خوارزمی تهران / روزانه

 

 

 

 

کارشناسی ارشد روانشناسی

 

 

پیج اینستاگرام ما (AcaRavan.ir) را برای کسب اطلاعات بیشتر ، راهنمایی دقیق و مشاوره تخصصی دنبال کنید...

 

آکاروان - آکادمی تخصصی روانشناسی

 

با آرزوی موفقیت و بهروزی برای شما زحمتشکان عرصه سلامت روانی جامعه :)

فرهاد گفت:
با تشکر از زحمات خانم داریان عزیز
خیلی بهمون انگیزه دادن در سال کنکور
سلامت باشن
  مدیریت آکاروان گفت:
  سپاس فراوان از لطف و قدرشناسی شما دوست گرامی
نرگس گفت:
سلام ممنون و من متعجم چرا با رتبه ۹۶ مردود شدم. کوکان استثنائی اصفهان حتی نوبت دوم ????
  مشاور آکاروان گفت:
  احتمالا رتبه 96 در سهمیه بوده ، رتبه کشوری رو هم بفرمایید
  تا بهتر راهنماییتون کنیم
   نرگس گفت:
   ممنونم. ۷۰۰. ولی سالهای قبل رو دیده بودم مشابه من با سهمیه ۵درصد ایثارگران رتبه ۱۱۷ قبول شده بود
    مشاور آکاروان گفت:
    بخاطر کاهش ظرفیت ها و تفاوت در فضا و جو انتخاب رشته کمی میتونه روند تغییر کنه
سلماز گفت:
سلام.رتبه۳۰۰۰سهمیه آزاد.روانشناسی بالینی مرودشت فارس
  مشاور آکاروان گفت:
  با تشکر از شما و با آرزوی موفقیت
سوران گفت:
سلام ببخشید این رتبه هایی که گذاشتید غیر از سهمیه های ایثارگران، این رتبه ها کشوری هستند یا رتبه در سهمیه هستند
مثلا میشه بگید اون قبولی روانشناسی بالینی دانشگاه کردستان رتبه ش در سهمیه بوده یا در کشور؟
و اینکه کارنامه شو دارید؟؟
  مشاور آکاروان گفت:
  سلام داوطلب گرامی... کلیه رتبه ها در سهمیه عادی می باشند چرا که ملاک انتخاب رشته هر داوطلب رتبه در سهمیه ایشان است...

  برای داوطلبینی که رتبه در سهمه شاهد و ایثارگران بوده اند ، رتبه کشوری نیز صرفا جهت مقایسه آورده شده است... در حالی که رتبه های کشوری در انتخاب چندان ملاک عمل قرار نمی گیرد...

سبد خرید